Kyrkogården vid Salems kyrka

Kyrkogården vid Salems kyrka hör till en av de vackraste i Stockholmstrakten. Den är placerad på en udde i Bornsjön. Uppe på en liten kulle ser man kyrkan som är omkransad av den vackra kyrkogården. Alla som åker förbi på motorvägen kan se både kyrkan och kyrkogården. Den som önskar kan svänga av motorvägen och besöka platsen och själv strosa runt där. Om du ännu inte haft vägarna förbi Salems kyrka, kan du se mina bilder från både kyrka och kyrkogården.

Redan 1816 blev kyrkan beskriven så här av Malla Montgomery-Silfverstolpe:

”Det vackra omvexlande Sörmland förtjuste henne. Trakten omkring Salems kyrka och Fogelsta, som redan i Mallas barndom väckt hennes beundran, syntes henne nu romantiskt vacker, och namnet Salem så välljudande och passande för detta tempel på den löfbeväxta udden i Bårsjön.”

(ur Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer)

Exakt hur gammal själva kyrkogården är, vet jag inte. En gissning är att den funnits nästan lika länge som kyrkan. Vi vet från olika källor (t.ex. sockenstämmoprotokoll) att den i alla fall fanns på 1600-talet.

En alldeles för stor kyrkogård

På 1600-talet kunde nästan vem som helst bli begravd på kyrkogården. På den tiden kunde man köpa sig en gravplats i Salem. Det passade nog kyrkan ganska bra. År 1690 tyckte de nämligen att man hade en alldeles för stor kyrkogård. Då gjorde det ju ingenting att andra än socknens ”urinvånare” köpte sig in sig där. Det blev i huvudsak adliga personer och släkter som hade råd att kosta på sig en egen gravplats.

Ju fler som köpte in sig på den vackra kyrkogården, desto mer fullbelagd blev den. Till slut förstod sockenstämman i Salem att man var tvungen att tacka nej till den här typen extra-inkomster. Från att ha varit en glest ”befolkad” kyrkogård, började den plötsligt bli trång. Nu blev det bara de som på något sätt hade anknytning till socknen som kunde få sin sista vila här.

Järnurna till Barbara Strokirk, d. 1808, Rönninge. Foto: Kari Ansnes, 2010

Namnen på gravarna vittnar om att det ligger tidigare herrgårdsägare och andra prominenta begravda på Salems kyrkogård. Inte så konstigt i och för sig. Herrgårdarna i Salem ägdes av adliga eller andra högt uppsatta personer. Några av dem bodde i Salem på ”heltid”, men de flesta bodde i Stockholm, med herrgårdarna i Salem som sommarnöjen eller ren investering. Att äga gods och gårdar kan jämföras med dagens placering i aktier och fonder.

Kyrkogårdens utveckling

Även om man från början tyckte man hade en alldeles för stor kyrkogård, så var den mycket mindre än idag. Den sträckte sig till Bornsjön i öster, men nådde inte ut varken till väster eller norrut. Att den inte gick ut på udden i norr, kan bero på att det inte var vanligt att begrava folk norr om en kyrka. Norra delarna av en kyrkogård användes främst till att begrava människor som begått självmord eller var kriminella. Sådana personer vill man inte blanda med vanliga och skötsamma invånare.

Runt kyrkogården löpte den så kallade ”bogården”. Bogården var en form av staket som skilde kyrkogården från jordbruksmarken runt omkring. Fram t o m 1700-talet uppfördes bogården i trä. Senare bestämdes det att den skulle muras i sten. Bönderna på gårdarna i Salem delade på bogårdsbyggandet. Var och en skulle uppföra en bestämd del i stenmuren. När man läser i sockenstämmoprotokollen visar det sig att det inte var så lätt att få till de här samarbetet. Vissa gårdar misskötte sin del av arbetet.

Det fick konsekvenser för bogårdens utseende. Här kan vi bara fantisera om hur det kunde se ut. Kanske en mur som var omväxlande hög och låg, med olika stenar och delvis ofärdig? Antagligen ingen vacker syn!

Dagens mur är från 1925. Den gamla murens stenar användes till husgrunden i kyrkskolan.

I bogården fanns oftast en eller flera så kallade stigluckor. Stigluckan var ett litet hus i själva muren som man var tvungen att gå igenom för att komma in på kyrkogården eller kyrkan. 1776 bestämde sig sockenstämman för att ta bort stigluckan, eller stegluckan som man kallade den i Salem. Istället ville man ha grindar som ingång. Tydligen var man fascinerad av de järnportar som fanns på grannsäteriet Fågelsta.

”Blef ock beslutit at gla kyrkoporten med den så kallade stegluckan nu skulle borttagas den ock försambl skjänkte åt klockaren om ny snyggare port eller 2ne grindar i stället åter upsättjas, hwilket bonden Eric Andersson i Säby storgård åtog sig at gjöra för wiss summa, efter det modell som han på Fogelsta har at besee.”

(Salem sockenstämmoprotokoll, 1776)

Till tider lät man djuren gå runt på kyrkogården och beta. Man såg ganska praktiskt på det hela och lät inte bra gräs gå till spillo. Djuren fick tjäna som levande gräsklippare. Kyrkogårdarna kunde också användas till att kungöra brev eller andra offentliga meddelanden. Dans och marknader förekom också. Så småningom blev dessa aktiviteter flyttade ut från kyrkogården och till andra sidan stenmuren.

Benhus från 1700-talet. Foto: Kari Ansnes, 2010

När man går in på kyrkogården har man till vänster en liten byggnad. Det är det så kallade benhuset. Som namnet antyder samlades ben från skelett där. När man grävde nya gravar, kunde det komma upp ben från gamla eller intilliggande gravar. Istället för att gräva ner benen igen, lade man dem in i benhuset. Huset antas vara från 1700-talet.

Vem ligger var? Adeln…

Även inne i Salems kyrka finns gravplatser. Det är gravar som tillhör förnäma och adliga släkter. Gravarna ligger under själva kyrkgolvet. Ovanför kyrkgolvet, på kyrkans väggar, hänger det diverse fanor, baner och tavlor som är  skänkta av de som ägde gravarna. Det var viktigt att visa sin position i samhället. Dessutom blev det som en form för reklam för släktnamnet. Givetvis var det också för att minnas de begravda, där de låg under långt ner under det kalla kyrkgolvet.

I Salems kyrka hittar vi den adliga släkten Wredes så kallade ”gravkor”. Att de ligger här beror på Fabian Carlsson Wrede ägde Edeby. Edeby var en gård som precis som kyrkan låg vid Bornsjön. Gården låg på sjöns västsida.

Lindhielmska familjegraven är en annan grav under kyrkgolvet. De var knutna till herrgården Fogelsta. I graven ligger även medlemmar av släkten von Höpken. I den Lindhielmska graven står det fortfarande kistor. Man har öppnat graven på senare tid och tittat efter hur det ser ut.

Att låta finare folk få ett vilorum på detta sätt, inne i kyrkan, var tillåtet helt fram till 1815. Efter det blev alla tvungna att skaffa sig en plats ute på kyrkogården. För att visa sin rikedom och viktighet ordnade adeln sina gravar med påkostade järnstöttor och annat smide.

…och de fattiga

Går man runt bland de gamla gravarna, de som som kom till före 1900, ser man nästan inga spår efter de ”vanliga” människorna. Torparna, backstugesittarna och fattighjonen; blev inte de begravda? Jo, det blev de helt säkert. Däremot hade de säkert inte lika fina gravstenar som t.ex. de adliga. De fattigas gravmärken var nog mer av typen enkla träkors som med tiden försvunnit.

Källor:
Malla Mongomery-Silverstolpes memoarer
Salemsboken, 1973 (red. Blomberg)
Sockenstämmoprotokoll, Salem socken (SSA)

Wikipedia: Begravningsplats [2011-07-26]

Darphin, Jean-Paul (2006): Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av Salems kyrka [2011-07-29]

4 thoughts on “Kyrkogården vid Salems kyrka

 1. Salems kyrkorgård är verkligen otroligt vacker. Men den gravsten som väcker mest tankar är en liten fyrkant framför kyrkans entre. Vem var Lille Nils?
  Carin Appelqvist
  carin@appelqvist.se
  eller
  Villagatan 15 A. 61935 Trosa

  • Hej,
   Jag tror inte jag har sett den gravstenen eller så har jag helt enkelt glömt bort den. Står det något annat än Nils på den? Födelse- eller dödsdatum? Om det gör det kan jag leta upp honom i kyrkobokföringen. Det går också att se i Salems kyrkoarkiv, som är i Stockholms stadsarkiv. Där finns det register över vilka som är begravda på kyrkogården.
   Hälsningar Kari

 2. Hej!
  Jag letar efter Hans Henrik Boije af Gennäs grav. Han bodde på Högantorps gård i Salem och levde mellan 1716-04-15 – 1781-10-02
  Troligtvis finns graven vid salems kyrka.
  Vid Salems kyrka finns en ganska stor omärkt grav mellan 4 st stora almar. Kanske är det den jag söker? Kanske ligger det någon gravsten/platta långt ner under jorden. Jag antar att löv och mossa från almarna kan bygga på ett lager jord på 237 år

  • Hej Svante!
   Hans Henrik Boije af Gennäs bodde och ägde mycket riktigt på Högantorps gård/säteri. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med var han är begravd. Det kan säkert vara så att han är begravd på Salems kyrkogård och att graven sedan länge har försvunnit. Det är flera gravar som är borta, bl.a. för att familjen och släkten inte längre tog hand om den. Så använde man platsen till att anlägga nya gravar. I Salems kyrkoarkiv är det sparsamt med arkivmaterial från den här tiden. Men vem vet – det kanske faktiskt är en grav långt under almarna?

   mvh Kari

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s