Uppfostringsinstitut för pensionärer?

NMA.0057926Ibland är det riktigt roligt att läsa gamla tidningar. Och ännu roligare blir det om de är från 1800-talet. Nyheterna är inte dagsfärska, men ger en bild av hur folk hade det där och då.

I går satt jag och bläddrade igenom Stockholms Posten. Stockholms Posten grundades redan 1778 och lades ner ca 50 år senare, 1833. Tidningen innehåller både inrikes och utrikes nyheter – samt annonser. Och det var här jag första gången stiftade bekantskap med en för mig helt okänd skola i Salem.

I Stockholms Posten från 9 januari 1828, hade arrendator Hällstrand på ”Fogelstads säteri” satt in en annons om ett uppfostringsinstitut på Fogelstad säteri. Först var jag lite skeptisk. Det finns nämligen ett till Fogelstad säteri i Södermanland som ligger vid Julita. Kontaktadressen i annonsen var dock ”på Södertelje och Fogelstad”, något som tydde på att annonsen borde gälla det Fogelstad (Fogelsta, Fågelsta) som ligger i Salem.
I annonsen från 1828 kunde jag läsa följande:

Uppfostringsinstitutet på Fogelstads säteri öppnas åter efter julferiernas slut, den 12 innewarande Januari, då äfven några ytterligare Pensionärer kunna mottagas. Om inrättningens beskaffenhet får man hänvwisa till den anmälan, som finnes införd i N:ris 223, 228 och 236 i detta blad för nästlidet år. Adressen är, liksom förut, till Arrendator Hällstrand, på Södertelje och Fogelstad.

Jag måste säga att jag blev lite överraskad. För det första har jag aldrig hört talas om ett uppfostringsinstitut varken på Fogelsta eller andra platser i Salem. För det andra verkar det underligt att det fanns ett institut som skulle uppfostra pensionärer. Vad var det här för märklig annons?

Annonsen gav några ledtrådar till vidare sökning. Arrendator Hällstrand skrev att han hadde satt in annonser om sin verksamhet i tidigare nummer av Stockholms Posten. Jag letade vidare – och jag fann en ny annons som kastade ljus över både institutet och pensionärerna. Så här stod det i en tidigare annons från 24 september 1827:

tekst[transkription av text t.v.]

På Foglestads säteri, beläget 2 mil söder om Stockholm uti Stockholms län, är en pension för gossar inrättad, hwarest ännu få sujetter [elever, min anm]kunna emottagas. Stället, ryktbart för sina wackra omgifwelser, eger af naturen alla de förmåner, som för ett institut af dylik beskaffenhet kunna önskas. Egorna äro i botaniskt hänseende rika på naturens alster, hwarigenom eleverne under sin lärare sättas i tillfälle att orientera sig i en ganska wigtig gren af naturwetenskaperna. Wid den närbelägna sjön är anbragt en fullständig simminrättning, der de på stället redan warande elverne förliden sommar gjort ganska stora framsteg. Äfwenledes finnes på stället en väl uppförd gymnastik, der eleverne, handledde af läraren, öfwa sig wissa timmar på dagen uti kroppsrörelser, samt underhålla och befrämja en god helsa. Dessutom meddelas eleverna underwisning i danskonsten, och i musiken, på klaver och violin. Hwad underwisningen i de egentliga studierna beträffar, så handhafwes densamma med ordning, flit och samwetsgrannhet. I ekonomiskt hänseende bemötas eleverne af wärden och wärdinnan med samma wård och omsorg som deras egna barn, och försäkras de, som till nämnde inrättning lemna sin uppmärksamhet, sitt förtroende och sina barn, att desse med all möjlig ömhet skola handledas och wänjas wid sedlighet och ordentlighet, samt att afseende göres, ej mindre på elvernes moraliska än litterära bildning. Om priset afgöres med Arrendator Hällstrand, som bor på stället, och hwars adress är Södertelje och Fogelstad.

Nu blev allt tydligare. Här framgår det tydligt att detta var en pension för gossar och gossarna blev därför pensionärer, dvs personer som bodde på pensionen. Gossarna skulle dessutom läras upp i i allt mellan himmel och jord: simma, dansa, spela på klaver och violin samtidigt som naturvetenskap och litteratur stod på schemat. Moral och sedlighet var givetvis och också viktiga teman som skulle gås igenom.

Här ska vi komma ihåg att det inte fanns någon egentlig obligatorisk skolgång på den här tiden. Folkskolestadgan kom inte förrän 1842, och inte ens då fick alla barn undervisning. Även innan 1842 skulle barnen få undervisning, men den skedde oftast i hemmet och var av variabel kvalitet. Fattigt folk kostade inte på sina barn undervisning vid någon pension eller ett undervisningsinstitut. Med andra ord måste de elever som kom till Fogelsta ha någon som kunde betala uppehållet. Priset skulle ju avtalas med arrendator Hällstrand.
Frågan är alltså: vilka studerade vid institutet på Fogelsta? Med ljus och lykta har jag letat och till slut funnit en person som faktiskt gick där: industriledaren och maskiningenjören (Johan Henrik) Antenor Nydqvist. Nydqvist var född i Stockholm 1817. Hans far var distriktsläkare i Salem och Botkyrka. Fadern dog redan 1828 och modern god redan när Antenor var 3 år (1820). Efter att fadern hade dött fick Antenor och hans äldre bror inackordering och undervisning vid Fogelsta gård i Salem. Hur länge de var där framgår inte, men 1832 skrevs bröderna in vid Teknologiska insitutet i Stockholm. Som en kuriositet kan nämnas att Nydqvist så småningom hamnade i Trollhättan. Där grundade han och två kompanjoner firman Nydqvist & Holm. Nydqvist behövde ett kapital för att bli delägare. Han sålde därför Nackdala gård i Botkyrka, som han hade tagit över efter sin mormor Eva Nordqvist. Med den kopplingen till både Salem och Botkyrka är det inte så konstigt att just Antenor Nydqvist blev elev vid Fogelstad.
Det här inlägget blev egentligen bara en ögonblicksbild av en ”friskola” i Salem. Inlägget bidrar till fler frågor än svar. Hur länge skolan existerade vet vi (eller i alla fall jag) fortfarande inte. Vi vet heller inte vem som egentligen stod bakom den här affärsidéen. Kan det verkligen ha varit arrendatorn själv? Eller fanns det en högreståndsperson som tjänade på detta? I vilken byggnad bedrevs undervisningen? Vilka var värden och värdinnan, som skulle ge gossarna samma omsorg som sina egna barn? Fanns det en lärare där? Med så många lösa trådar är det nog bara att forska vidare. På återseende och glad påsk!

Källor

Stockholmsposten , digital utgåva l1827-1828 [läst 2014-04-14]

Wikipedia (se länkar direkt i texten)

 

 

Annonser

5 thoughts on “Uppfostringsinstitut för pensionärer?

 1. Det här var enormt intressant. Att få veta något om skolgång före 1842. Hur nyttigt som helst för min del att få ta del av.
  Och tänk vilken annorlunda inriktning naturvetenskapen fått jämfört med idag – då naturlära och växter bl a. Synen på naturen har förändrats mycket sedan dess.
  Och gymnastik ingick. P H Ling levde ju vid denna tid.
  Hur får du tillgång till dessa tidningar? Läser du digitaliserade blad? Sitter du på arkiv/bibliotek? Läser du på arbetstid eller är det fritidssysselsättning? Haha, det blev kanske lite för många frågetecken om nutiden 🙂

  • Hejsan! Bra att informationen kommer till nytta! För egen del skapar det lite liv i synen på gamla dagar när man hittar något oväntat, som t.ex. den här ”skolan”. Eleverna måste ju ha verkat ”exotiska” och rika som fick en betald utbildning. Även om jag är arkivarie, så har jag (tack och lov) inget arkiv hemma 🙂 All denna hembygdforskning görs på fritiden och är till stora delar baserade på internet, eftersom jag bor i Oslo. Nätforskning kan vara frustrerande, då jag som nu t.ex. sitter på norska landsbygden och har ett trögt och haltande mobilt internet. Men skam den som ger sig. Under tiden sidorna laddas ner (eller upp) så hinner jag att sticka några varv.

   Stockholms posten är digitaliserad av KB och om du klickar på länken sist i artikeln (under källor) så kommer du till tidningen. Det är helt gratis, tack Kungliga biblioteket 😀

 2. Superintressant och bra presenterat, Kari! Keep up the good work! Håller med om att distansforskning om hembygden och handarbete verkar vara en skön kombination.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s