Ordning och reda 1763

För 247 år sedan (26 juni 1763) hölls en s.k. epistelig visitation i Salem socken. Det kom präster från andra socknar och granskade hur bl.a. sockenprästen skötte socknen. Under visitationen fördes ett protokoll. Det var många punkter som skulle gås igenom och undersökas. Protokollet är faktiskt «underhållande» läsning och handlar om allt från räkenskaper till diverse osedligheter!

När vi kommit fram till punkt 11, kunde man läsa följande:

«Frågades hur förordningar och Document förwaras? Pastor swarade: att fast intet alla förordningar af wederbörande destineras til annexan Salem inbindas doch årligen de ankomne påmintes att sådana icke böra lemnas liggande i buntar, utan straxt inbindas i tienliga band efter årstalen med register frammanför likaledes ock, att alla Visitations acter Documenter och Original papper; som angå Kyrkan inbindas i särskild band in folio

Ja just det! Som gammal inspektionsarkivarie är detta underbar läsning. Då som nu är arkiven samhällets minne och måste tas vara på. Ordentligt. Inget slarv. Ordning och reda. Ljuva toner för små och stora arkivarieöron!

(källa: Salems kyrkoarkiv, Sockenstämmans protokoll och handlingar, 1664-1801, K1:1)
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s